Техно Фарм показа нов софтуер за комасация и доброволни споразумения

  • 30.09.2014 9:09
  • 2406
  • 0

Най-новото приложение TechnoFarm Комасация бе предоставено на общинските служби по Земеделие за безвъзмездно ползване при извършване на доброволни споразумения