Информация за контакти:
Град: Плевен
Населено място: с.Българене
Адрес: град Русе ул. Тича 30
Телефон: 0877975737