Информация за контакти:
Град: Плевен
Населено място: Плевен
Адрес: ул. Димитър Манов 75
Телефон: 0897427792