Информация за контакти:
Град: Велико Търново
Населено място: Свищов
Адрес: гр. Свищов, ул. Иваница Данчев 6
Телефон: 0888149165