Арон-Агро ЕООД Информация за контакти:
Град: Разград
Населено място: Разград
Адрес: Разград
Телефон: 0887548131

Фирма Арон-Агро ЕООД извършва консултантски услуги в областта на земеделието, свързана главно с растителна защита и агротехника. Фирма Арон-Агро ЕООД предлага широк спектър хербициди за борба с вредители и болеси по зърнените, царевични посеви и слънчоглед, лозя, плодове и зеленчуци.