Информация за контакти:
Град: Търговище
Населено място: гр. Търговище
Адрес: гр.Търговище
Сайт: www.dmbuild.bg
www.DMBUILD.bg