ЕМСТРОЙТРАНС 20 ООД Информация за контакти:
Град: Хасково
Населено място: с. Козлец
Адрес: с. Козлец, обл. Хасково
Телефон: 0879252727