Информация за контакти:
Град: Пловдив
Населено място: Пловдив
Адрес: гр.Пловдив ул.Мизия 6
Фителмаш е инженерингова фирма с основен предмет на дейност в областта на резервното електрозахранване.