ЦПО ПИЕР БУРДИЙО ООД

Виж всички оферти на тази фирма
Информация за контакти:
Град: Пловдив
Населено място: ПЛОВДИВ
Адрес: АСЕНОВГРАД
Телефон: 0893367700
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИРАН ОТ НАПОО И Е ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКТОРА НА БАБХ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА. ПРОВЕЖДА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ПО ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ. ВСИЧКИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ИЗБРАНА ОТ КУРСИСТИТЕ ФОРМА-- ПРИСЪСТВЕНА, ДИСТАНЦИОННА И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ.