Информация за контакти:
Град: Варна
Населено място: Варна
Адрес: Варна
Всички ние в Соларей сме с опит в търговията с професионални машини повече от 10 години - двигатели с общо приложение, генератори, градинска, горска, поливна, селскостопанска и лека строителна техника