Информация за контакти:
Град: Ямбол
Населено място: гр. Ямбол
Телефон: 0896154040