8951 комбайни имало у нас към края на 2007 г.

8951 комбайни имало у нас към края на 2007 г.

Общият брой на регистрираните в България зърнокомбайни към края на миналата годинае 8951. Изхождайки от общата площ житни култури в България, която през 2007 г. е 11 774 230 дка, на един зърнокомбайн се падат средно 1 315 дка.

В същото време не всички зърнокомбайни са използувани за прибиране на реколтата. По редица причини през 2007 г. са използувани 67% от регистрираните зърнокомбайни.

Към 01.01.2008 земеделските производители в Република България разполагат с 1537 броя зърнокомбайни на възраст до 10 години. Тези зърнокомбайни са в добро техническо състояние и имат среднодневна производителност от 300 до 600-700 дка. При нормални климатични условия тези комбайни могат да прибират дневно в страната 512 000 дка пшеница.

Около 60% от регистрираните 2096 броя зърнокомбайни на възраст над 10 години трябва участват в прибирането на реколтата. При средна дневна производителност 80 дка и коефициент на използване на работното време 0,6, тези зърнокомбайни могат да прибират дневно в страната 60 000 дка.

В периода 19-23 май 2008 г. е било направено пълно обследване на есенните посеви в страната с цел установяване на тяхното състояние. По време на обследването е било установено, че растенията са добре развити, с оптимален брой класоносни стъбла, добре облистени, с характерен за сортовете хабитус, съобщиха от МЗХ.

В добро до много добро състояние са 90,0% (9 242 хил. дка) от посевите с пшеница и 88,2% (1 791 хил. дка) от ечемика. Средно е състоянието на 9,0% (927 хил. дка)от пшеницата и 10,8% (219 хил. дка) от ечемика. Посевите в незадоволително състояние са до 1,0%.

Пропадналите площи са около 5 хил. дка при пшеницата и 506 дка при ечемик, което се дължи основно на късна сеитба, унищожени от градушки и преовлажнени площи. Подхранени с минерални торове са 95,2% от засетите площи на пшеницата или 9 773 хил. дка и 90,9% /1 845 хил. дка/ при ечемика.Третирани с хербициди са 87,3% от засетите площи на пшеницата и 80,7% на ечемика. Третирани срещу гризачите са 0,3% от обследваните площи на пшеницата и 0,2% от площите на ечемика. Срещу други вредители /болести и неприятели/ са третирани 2,5% от площите на пшеницата и 2,2% от ечемика.

По оперативни данни на Главна дирекция "Земеделие и гори" към 26 май 2008 г. са засети с маслодаен слънчоглед - 6 695 хил. дка, с царевица за зърно – 3 098 хил. дка, с пролетен ечемик - 275 хил. дка. Пролетните култури засега се развиват много добре.