90 проекта по мярка Агроекология са изплатени до момента, заявиха от ДФЗ

90 проекта по мярка Агроекология са изплатени до момента, заявиха от ДФЗ

90 проекта по мярка Агроекологични плащания са изплатени до момента. Общата им стойност е 400 хил. лв, съобщиха в отговор на питане на Фермер.БГ от Държавен фонд „Земеделие”.

Към дата 31 март 2010 година от общо подадените 1446 проекта, са обработени 704 заявления, по част от които се изчаква допълнителна информация от страна на кандидатите и НВМС. В допълнение, информацията от НВМС за ветеринарните сертификати, необходими за отпускане на средства за биологично животновъдство, е налична в Държавен фонд „Земеделие”. При възникване на отделни казуси е необходимо да се изпращат запитвания да допълнителни разяснения от страна на НВМС, обясняват от фонда.

От обработените заявления са одобрени 440 проекта, от които 90 към дата 31.03.2010 г. са изплатени. Освен към биологични пчелари, средства са преведени и към биологични растениевъди и животновъди, заявяват още от ДФ „Земеделие”. Оттам обаче не дават отговор на въпроса ни В каквъв срок се очаква разглеждането на всички подадени заявления по АЕП да приключи? Изплащането на проектите по Мярка 214 „Агроекологични плащания” върви по график, посочват още от ДФЗ.