92 фирми участваха на изложението за агро техника в Русе

92 фирми участваха на изложението за агро техника в Русе

Изложението за земеделска и автомобилна техника, което се проведе за 8-и пореден път в двора на Русенския Университет "Ангел Кънчев", събра вече 92 фирми от селскостопанския бранш - вносители, дистрибутори и производители на земеделска техника; фирми предлагащи мобилна, стационарна, диагностична, ремонтна, малогабаритна, обработваща и спомагателна техника за растениевъдството, животновъдството и обработващата и преработващата промишленост; фирми занимаващи се със семепроизводство и посадъчен материал; фирми за търговия с препарати и средства за растителна защита; научни институти, сдружения и организации; издателства и др.

Откриването се проведе на 18 май  в двора на Русенски университет от Ивайло Калфин – зам. министър председател на РБ и Министър на външните работи. На откриването присъстваха народни представители; областни управители; кметове; ръководители на учреждения и институции; гости от чужбина; ръководители на фирми и др.

Впечатлението на фирмите -участници е добра организираност на площите и съпътстващата програма, повече посетители от предни години, но не толкова, колкото са били очакванията.