АГРА 2011 - традиция и иновации

АГРА 2011 - традиция и иновации

На 9 март 2011г. бе официално открито годишното изложение АГРА в Пловдив. Изложението оправда очакванията за интерес към все по-усъвършенстваните технологии и иновации в различни области на агротехниката