„Агрион Финанс“ предоставя лизинг на земеделска земя по облекчена процедура

Компанията осигурява оборотно рефинансиране до размера на вече погасената главница по текущ лизинг

„Агрион Финанс“ предоставя лизинг на земеделска земя по облекчена процедура

„Как да получа финансиране, без да се налага да тегля кредит, да ипотекирам имота си и да минавам през тромави процедури?“

 

„Има ли гъвкава схема, която да ми позволи да придобия избрания терен, без да се плащам цялата сума при сделката?“ „Как да разсроча сумата за купуването на земеделската земя и има ли кредитна институция, която да ми предложи прозрачни и ясни правила, без скрити клаузи?“

 

Тези въпроси често са от решаващо значение дали един фермер ще продължи да се занимава със земеделие или ще откаже. 

 

За да отговори на липсата на адекватно финансиране и за да насърчи хората в агросектора, „Агрион Финанс“ разработи серия финансови продукти за малките и средни земеделски производители. 

 

Сред най-предпочитаните услуги е лизингът на земя, категорични са от компанията. Дружеството дава възможност на клиентите си да получат до 100% финансиране от размера на пазарната оценка на земята, която са си избрали да купят.

 

„Агрион Финанс“ гарантира прозрачна лихва и ясни правила за целия период на кредита, който може да достигне 10 години. Не се изисква самоучастие на лизингополучателя, поясниха от „Агрион“.

 

Дружеството финансира както малки и големи фермери, които искат да придобият нови парцели, така и физически лица, които не се занимават със земеделие, но притежават имоти и имат нужда от свежи пари.

 

За тях е предвидена опцията с така наречения „обратен лизинг“, при който притежателят на земя получава финансиране от „Агрион Финанс“ срещу нивите си, без да е необходимо да преминава през тромавата процедура на ипотекирането.

 

Компанията прави безплатна оценка на земята и осигурява необходимите пари, които впоследствие се връщат на вноски до пълното обратно изкупуване на собствеността.

 

Дружеството не удържа таксата за разглеждане на документите, няма такса ангажимент и за оценка на обезщетението.

 

Пазарната оценка на желаната земеделска земя се извършва от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за лизингополучателя. Ако тя съвпада с цената на парцела,  фермерът не дължи първоначално плащане, а директно започва да погасява лизингови вноски. 

 

Максималният размер на кредита не зависи от размера на дохода на физическото лице, а се определя от стойността на имота, който се предоставя за обезпечение.

 

Предвидена е и опция дружеството да финансира разходите по прехвърлянето на имота. Това, според експертите, е сериозно облекчение за фермерите, особено за малките и средни производители.

 

На практика до сключването на договора за лизинг фермерите нямат абсолютно никакви разходи и не влагат собствени пари. Гратисният период по главницата е 12 месеца, а погасителният план се определя индивидуално, в зависимост от специфичните нужди на лизингополучателя. 

 

За физическите лица е предвидена възможност и за оборотно рефинансиране до размера на вече погасената главница по текущ лизинг. Така лизингополучателят може да получи допълнително финансиране, без да е необходимо анексиране.

 

Сключването на договора за предоставяне на оборотните средства става без да е необходимо допълнително обезпечение.  

 

Условията и възможностите за финансиране са разработени така, че да обхващат максимално потребностите и изискванията на малките и средни земеделски стопани, и притежателите на земя, които често са лишени от финансиране.

 

„Щастливи сме, че все повече начинаещи и малки фермери се обръщат към нашите продукти и ние им помагаме да започнат развиването на сериозно земеделие по европейски стандарти“, казаха от „Агрион Финанс“.

 

Улесненият достъп до кредитиране позволява на земеделските стопани да бъдат много по- гъвкави и конкурентноспособни на пазара, категорични са експертите в агросектора. 

 

Освен лизинг на земеделска земя, „Агрион“ предлага на пазара и ипотечни кредити и кредити за оборотни средства, където процедурата също е максимално облекчена, а сроковете значително съкратени спрямо условията на другите кредитни институции.

 

Информация за пълните условия на финансовите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/, на националния телефон 0800 111 66 или във всеки един от офисите на дружеството в цялата страна.