Агрион отдава земя чрез търгове с тайно наддаване

Земеделските производители сами определят нивата на рентите на конкурентен принцип

Агрион отдава земя чрез търгове с тайно наддаване

Лидерът в управлението на земеделски активи „Агрион“ организира за трета поредна година търгове с тайно наддаване за отдаване на земите от портфолиото си под наем и аренда. Компанията е първата на пазара, която въведе аукционите като инструмент за определяне на рентните нива. Преди това практиката беше крупните собственици пряко да договарят наемите с арендаторите от конкретно землище.

 

Силен интерес към купуването на земеделска земя

 

Процедурата с търговете гарантира равни и прозрачни условия, казаха от компанията, казаха от „Агрион“. Никой няма да се ползва с преимущество при търговете с тайно наддаване, а за наемател на земите ще бъде избран този, който е предложил най-атрактивни условия. Този принцип дава възможност на земеделците да планират предварително своите разходи и сами да определят цената, която са готови да дадат, за да наемат земя. Заявките за участие в търговете се приемат във всички офиси на компанията в цялата страна. Пълна информация за условията може да се намери на адрес: http://agrion.bg/bg/services/rental.

 

Така на практика конкуренцията между фермерите и желанието им да ползват добри парцели ще определят рентните нива, вместо дружеството еднолично да ги налага при пряко договаряне, каквато е масовата практика в сектора.

 

 

„Искаме да дадем шанс и на по-дребните и средни производители да наемат желаната от тях земя и да бъдат по-конкурентноспособни“, казаха от „Агрион“. Според експертите в бранша търговете позволяват на малките ферми да преодолеят капсулирането между арендаторите в някои региони. Очакванията са, че чрез аукционите начинаещи фермери и по-малки арендатори ще успеят да разместят позициите на големите играчи в част от най-привлекателните землища.

 

„При организирането на търговете за нашата земя никой няма да се ползва с преимущество, а всичко ще зависи от условията, които предлага“, категорични са от „Агрион“. Според тях провеждането на аукционите позволява на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит в земеделието. Това е изключителна възможност за млади фермери и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя.

 

Според анализатори на пазара последните години агросекторът привлича все повече хора, които до този момент не са се занимавали със земеделие. Причината за това са сериозните субсидии, които се дават на земеделските стопани. Фермерите могат да се възползват от директните плащания за площ, от т. нар. зелени плащания за агроекология, както и от сериозно финансиране по линия на европейските фондове. По мярката „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на Програмата за развитие на селските райони, например, се отпускат до 25 хил. евро на кандидатите, а по мярка „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ - до 15 хил. евро.

 

Наемите за декар земя варират в широки граници, сочат официалните данни на Националният статистически институт. Според последните данни средната годишна рента за страната през 2017 г. е била 46 лв./дка.

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!

Добави коментар