АgriTech Market 2018: Силна динамика на финансите в търговията със селскостопанска техника

АgriTech Market 2018: Силна динамика на финансите в търговията със селскостопанска техника
Излезе специалният проект на Трактор.БГ - Годишен обзор на пазара на селскостопанска техника АgriTech Market 2018. В десетата част на проекта ще се запознаете с анализ на финансовите резултати на компаниите, търгуващи и произвеждащи агротехника у нас. 
 
Компаниите на пазара на селскостопанска техника минаха през предизвикателствата на динамичното обновление на машинния парк в сектора. Възможностите на клиентите, като движеща сила през този период, зависеха главно от субсидиите, отпускани целево от европейските фондове, а също така от промените в лихвената и кредитната политика на банковия сектор.
 
Отчетите на разгледаните 100+ компании в сектора показват, че през тези години те са работили в трудна, но интересна среда с големи възможности за печалба и огромни рискове.
Без съмнение, най-добрата година за сектора е 2015 г. Това е годината, в която приходите на разгледаните фирми надхвърлят един милиард, а общата им печалба доближава 91 млн. лева или средно 7.6%.
 
 
За бурните води на пазара свидетелстват резките промени във финансовите потоци. Общият приход през 2014 г. е около 791 млн. лева. Година по-късно той се вдига скокообразно – с 50.5% до 1.191 млрд. лева. 2016 г. прави корекция надолу, като приходите падат с 26.2% до близо 879 млн. лева. Все пак по този показател 2016 г. е по- добра от 2014 г. с 11.1%.
 
За високия риск в сектора може да се съди от данните за печалбата. Общо за разгледаните фирми тя се увеличава през 2015 г. с близо 112% спрямо предходната година, като надхвърля 90 млн. лева. През 2016 г. обаче настъпва спад с 60.2% до 36 млн. лева. Сумата е с 19.3% по-ниска даже в сравнение с 2014 г. През тези превратности на пазара по-лесно минават големите компания и тези с по-широк спектър от предлагани машини, оборудване и услуги.
 
Индивидуалните данни от компаниите за персонала им също свидетелстват за висока динамика. В някои от тях спадът на продажбите през 2016 г. налага съкращения, но като цяло заетостта в сектора показва устойчив растеж. По време на оживлението през 2015 г. фирмите увеличават служителите си общо с 12.1% - от 2 039 души на 2 286 души.
 
Година по-късно този процес продължава, макар и с едва забележим темп. Персоналът в разглежданите компании се увеличава с още 2.5% до 2 344 души. Основна роля за това имат дейностите, свързани със сервиза, гаранционната и следгаранционната поддръжка на продадената техника.
 
Като силен фактор, който дава чувство за сигурност на пазара, се очертават първите десет компании по приходи. Това са МЕГАТРОН АД, ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ ЕАД, АГРОТРОН 2007 ЕООД, ЗЛАТЕКС ООД, РАПИД КБ ООД, ОПТИКОМ ООД, ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД, ВАРЕКС ООД, АНИМЕКСС ЕООД и АГРОИН ООД, подредени по данни от отчетите за 2016 г.
 
През разглеждания тригодишен период първите две места неизменно се заемат от МЕГАТРОН АД и ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ ЕАД. РАПИД КБ ООД - с основна марка CLAAS, е на трета позиция през 2014 г., но през следващите две години отстъпва от пазарния си дял и пада последователно на четвърта и на пета позиция по приходи.
 
В същото време марката JOHN DEERE отбелязва възход на българския пазар и допринася за разместване в челната петица.
Нейните машини се предлагат от АГРОТРОН 2007 ЕООД наред с други търсени у нас марки. През първите две години от периода фирмата заема пета позиция, но благодарение на добрата си търговска стратегия през 2016 г. се издига на трето място по приходи.
С широка продуктова палитра ЗЛАТЕКС ООД е четвърта в началото на периода, после става трета и отново минава на четвърта позиция.
 
Следва я ОПТИКОМ ООД с шеста позиция през 2014 г., седма през 2015 г. и отново шеста през 2016 г.
В същото време ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД се изкачва от девета на осма позиция, а през 2016 г. става седма. ВАРЕКС ООД преминава от седмо на шесто място и след това отстъпва на осмо. АНИМЕКСС ЕООД е на осма позиция през 2014 г., после за две години е на девета.
 
В началото на периода АГРОИН ООД е единадесета, но през следващите две години вече влиза в челната десетката.
През целия период първите десет компании осигуряват поне половината от общия приход на разгледаните 100+ фирми. През 2014 г. постъпленията им са около 432 млн. лева или почти 55% от общата сума. През 2015 г. приходите на десетте са 696 млн. лева – 58% от общите, а през 2016 г. са близо 448 млн. лева или 51% от всички.
 
Прави впечатление, че в челната десетка се класират основно официалните вносители на утвърдени марки селскостопанска техника, както и търговци - АГРОТРОН 2007 ЕООД и АНИМЕКСС ЕООД, с доказан авторитет в сектора.
 
Общата печалба на първите десет фирми е под половината на тази за стоте компании.
За 2014 г. във водещата група са отчетени общо 18 млн. лева печалба – около 40% от тази на стоте фирми. През следващата година сумата за първите десет се вдига почти тройно до близо 46 млн. лева, което представлява 50.4% от общата за разгледаните компании в сектора. През 2016 г. печалбата при десетте обаче пада даже под равнището на 2014 г. Отчетени са общо 13 млн. лева или 36% от сумата на печалбите за стоте фирми.
 
Десетте компании с най-големи приходи се явяват работодатели на около 34% от персонала в групата на стоте в бранша.
Обща е тенденцията към увеличаване на служителите, макар че отделни фирми са правили съкращения след 2015 г.
Допълнителното набиране на персонал през 2016 г. се обяснява с разширяването на услугите, предлагането на сервиз и очакванията за оживление на пазара в сектора през 2017 г., което в известна степен се оправда.
 
Интересно е положението на компанията с най-големи приходи - МЕГАТРОН АД.
Постъпленията в нея през всяка от трите години са поне една десета от общите, като през 2015 г. делът им достига 11.4%, а през 2016 г. е 10.7%.
 
За успешно справяне с предизвикателствата на пазара свидетелстват и печалбите на компанията. За 2014 г. са от четени 5.797 млн. лева или 12.9% от сумата за стоте фирми. За 2015 г. печалбата на МЕГАТРОН АД е 10.803 млн. лева – 11.8%, а за 2016 г. – 3.724 млн. лева или 10.3%.
 
Първите десет позиции по размер на печалбата за 2016 г. се заемат от ЗЛАТЕКС ООД, МЕГАТРОН АД, РАПИД КБ ООД, АГРОТРОН 2007 ЕООД, ОПТИКОМ ООД, АГРОИН ООД, АГРОМАШИНА ГРУП ООД, НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД, УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД и АГРОЛА ООД.
 
Десетте компании отчитат общо 25.423 млн. лева печалба за същата година. Сумата заема впечатляващите 70.3% от общата печалба на стоте фирми за 2016 г.
 
В началото на списъка има примери за плавни промени през годините. ЗЛАТЕКС ООД е на първа позиция по печалба през 2014 г. със 7.038 млн. лева, минава на трета през 2015 г. с 8.341 млн. лева и отново заема първата позиция през 2016 г. с 6.363 млн. лева.
МЕГАТРОН АД е на първа позиция през 2015 г., докато през другите две години е втора.
 
РАПИД КБ ООД се придвижва от трета през 2014 г. с 3.814 млн. лева печалба на втора позиция през следващата година с 8.956 млн. лева и отново трета през 2016 г. с 2.931 млн. лева.
 
Впечатляващ скок прави АГРОМАШИНА ГРУП ООД. Печалбата й през 2014 г. е 549 хил. лева и отговаря на 25-а позиция. Година по-късно компанията става 10-а с 2.486 млн. лева печалба, а през 2016 г. е вече 7-а с 1.750 млн. лева.
Друг пример за голям напредък е печалбата на АГРОИН ООД. За 2014 г. фирмата отчита 843 хил. лева и се нарежда 17-а. За 2015 г. сумата се вдига четири и половина пъти до 3.935 млн. лева и компанията заема 7-а позиция, а през 2016 г. вече е 6-а с 1.886 млн. лева.
 
На общия фон стабилно се изкачва нагоре и ОПТИКОМ ООД. През 2014 г. тя е на 9-а позиция с 1.708 млн. лева печалба. Година по-късно сумата от 4.122 млн. лева я нарежда 6-а, а през 2016 г. компанията става пета с печалба от 2.221 млн. лева.
Резки промени има и при МЕТАЛАГРО АД. Началната за проучването 2014 г. е много успешна с печалба от 2.626 млн. лева и 6-а позиция. През 2015 г. този показател спада до 762 хил. лева и прави фирмата 27-а.
 
Понижението продължава и през следващата година, когато печалбата е 488 хил. лева, което отговаря на 24-а позиция. ИТАЛ КОМЕРС ЕООД е седма по печалба през 2014 г. с отчетени 2.055 млн. лева. Общият подем в сектора през 2015 г. сякаш заобикаля компанията и със сума от 1.293 млн. лева тя слиза на 17-а позиция, а година по-късно отива на 90-а с 23 хил. лева печалба. 
 
 
В първата десетка през 2014 г. е и МАРПЕКС АГРО ЕООД с печалба от 1.830 млн. лева. Компанията добре използва оживлението на пазара и година по-късно се изкачва до 4-та позиция с 6.405 млн. лева.
Последвалият спад обаче свива печалбата на фирмата и през 2016 г. тя е 14-а с отчетени 985 хил. лева.
 
За това колко трудно се правят пари на този пазар, може да се съди и от придвижването на ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД. Компанията е нова, създадена е едва преди пет години и е единственият официален вносител на машини с марката NEW HOLLAND. За 2014 г. фирмата отчита 1.063 млн. лева печалба, като заема 13-а позиция сред най-големите в сектора. 2015 г. е много успешна – 3.121 млн.
лева и 8-о място сред стоте. През 2016 г. обаче печалбата слиза на 103 хил. лева и компанията заема 56-а позиция.
Успешно развитие в съчетание със стабилност показват фирмите, обособени в проучването като група ИНОВЕКС. В нея са включени данните за ИНОВЕКС ЕООД, ИНОВЕКС Сервиз ЕООД, ГРАНДИС ЕООД, ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД и ИНОВЕКС ГРУП ЕООД.
 
Приходи от 3.396 млн. лв. през 2014 г. нареждат групата 45-а. Година по-късно постъпленията се увеличават повече от три пъти до 12.975 млн. лв. и фирмите се изстрелват на 23-а позиция. При общия спад през 2016 г. приходите стават 7.746 млн. лв., което отговаря на 25-о място сред разглежданите компании.
 
Динамиката на пазара се отразява и върху печалбите в групата ИНОВЕКС. Отчетените 190 хил. лв. за 2014 г. отговарят на 41-а позиция. За следващата година печалбата е 864 хил. лв. и групата се изкачва до 24-о място. По-икономичният режим на пазара през 2016 г. дава като резултат 295 хил. лв. и 33-а позиция в списъка.
 
Динамично равновесия в сектора показва УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД. Приходите на компанията за трите години са съответно 18.320 млн. лв., 24.001 млн. лв. и 18.989 млн. лв. Макар че сумите са различни, те осигуряват на фирмата неизменната 12-а позиция по този показател през целия разглеждан период.
 
Печалба от 1.259 млн. лв. за 2014 г. съответства на 11-о място за УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД в списъка. Понижение на резултата до 1.166 млн. лв. година по-късно означава 20-а позиция, но подем до 1.343 млн. лв. печалба за 2016 г. осигурява престижно девето място в класацията 100+.
 
Със солидно присъствие сред първите двадесет компании по приходи е СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД. За първата година от периода фирмата отчита 14.914 млн. лв. постъпления и заема 14-а позиция, като печалбата е 61 хил. лв. Оживлението на пазара в сектора през 2015 г. се измерва в компанията с приходи от 18.475 млн. лв. или 15-о място, и печалба от 282 хил. лв. Година по-късно постъпленията спадат до 11.951 млн. лв., което означава 19-о място, но е отчетена загуба от 403 хил. лв.
 
В златната дузина по печалби влиза Събирателното дружество ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ за 2016 г. Работата на фирмата може да послужи като добър пример за растеж, въпреки общата конюнктура. Приходите на ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ за 2014 г. са 5.200 млн. лв., което съответства на 32-ра позиция.
 
Година по-късно, когато секторът като цяло отбелязва силен подем, приходите на фирмата имат малък спад - до 4.994 млн. лв.
На общия фон това е 42-ро място.
 
Постъпленията обаче отскачат рязко нагоре през иначе трудната за продажби 2016 г. и достигат 8.081 млн. лв., като издигат компанията до 27-а позиция. През целия период печалбата расте - от 562 хил. лв. за 2014 г. или 23-а позиция, и 607 хил. лв. за 2015 г. – 32-ро място, до 1.296 млн. лв. за 2016 г. и престижната 12-а позиция.
 
Средствата от европейските фондове в подкрепа на модернизацията на българското земеделие през разглеждания период без съмнение са съществен фактор за развитието на търговията със селскостопанска техника. Обща е оценката, че Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е един от големите стимули на пазара.
 
Чувствителен тласък в динамиката на продажбите даде отварянето на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР с първи прием през пролетта на 2015 г. и бюджет от 150 млн. евро.
 
Нов прозорец от възможности тази подмярка даде при нейното второ отваряне през октомври – декември 2016 г. с още по-голям бюджет – 237 млн. евро. Ефектът от сделките, подкрепени от тези средства, намира отражение във финансовите резултати на компаниите в сектора през 2017 г. Процедурите по тази подмярка не са приключили, така че част от средствата по нея ще бъдат стимул за пазара и през 2018 г.
 
Значима подкрепа оказаха също подмерките 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“.
Инвестициите в други видове оборудване – софтуер, системи за интелигентно земеделие и подобни, бяха подпомогнати през 2017 г. с 50.2 млн. евро по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
 
Успоредно с това в сектора има ясни признаци, че двигателят на пазара на селскостопанска техника в периода 2017-2018 г. се измества от субсидиите към използването на други средства – собствени и заемни, за планирана модернизация на стопанствата, ориентирана към развитието им в бъдеще.
 
При отчетения общ ръст на регистрирана техника от КТИ през 2017 г. очакванията за пазара са през 2018 г. да достигне нивата от 2015 г., а при благоприятни обстоятелства в бизнес-средата може дори да ги надмине.
 
Тенденцията намира потвърждение и в данните от националното проучване на Tractor.BG. Фермерите, участници в допитването, споделиха, че през 2017 г. не са успели да обновят своя машинен парк в достатъчна степен, но ще се стремят да направят това през тази година. Докато през миналата предимство са имали покупките на техника втора употреба, плановете за 2018 г. са за снабдяване с нови машини.
 
 
Материалът е част от специалния проект на Трактор.БГ - Годишен обзор на пазара на селскостопанска техника АgriTech Market 2018, който можете да изтеглите безплатно.