Агроном изобрети ново устройство към пневматични сеялки

Агроном изобрети ново устройство към пневматични сеялки

Агрономът от Добрич Стоян Колев е патентовал ново изобретение. Нарича се “Устройство за инжектиране на вода и водни разтвори в леглото на изсяваните семена към пневматични сеялки за пролетни култури”. 
Изобретението вече е вписано в Патентното ведомство, но патентът все още не е издаден, тъй като в момента се реализира първият етап от вписването. В началната част, която тече сега, устройството трябва да се презентира и обществеността да бъде запозната с него. Едва след това ще бъде издаден патент. Предвидено е през юни да бъде направена и демонстрация на новото устройство /точната дата се уточнява в момента/.

Първоначално в сградата на НТС ще бъде разяснено действието на изобретението, а след това ще има и практическа демонстрация в землището на село Долина. 

Устройството ще бъде изключително полезно за земеделските производители в региона. Чрез използването му се елиминира негативният резултат от случайните природни бедствия и най-вече от липсата на дъждове и при измръзване на полската култура. Благодарение на новото изобретение дори и земеделците да претърпят загуби при отглеждането на дадена култура, те могат след това на същото място да засадят нова, която ще възстанови претърпените загуби. Отглеждането на втора култура не е новост, но досега липсата на достатъчна влага на семената и посевите не позволяваше да се достигне благоприятен резултат. Чрез устройството на Стоян Колев посевите се развиват равномерно. Това ще помогне на фермерите при прибиране на реколтата, тъй като всички насаждения ще са в еднаква степен на развитие, а влажността в тях ще бъде на сходно ниво.
Стоян Колев е на 56 години. Завършил е Аграрният университет в Пловдив, специалност “агрономство”. Има следдипломна квалификация в Университета за национално и световно стопанство в София. Работил е 35 г. в областта на земеделието. В момента е земеделски производител в село Долина. Първият успешен опит на изобретението му е направен през 2004 г. с финансовата помощ на “Фарин” ЕООД