ARGO Tractors получи сертификат за ISOBUS

  • 3827
  • 0
  • Новини
ARGO Tractors получи сертификат за ISOBUS
Внедряването на нови технологии е ключов аспект от програмата на Argo Tractors за развитие на продуктите. Като част от тази стратегия бе внедрена ISOBUS технология, за да се стандартизира комуникацията между трактора и инвентара и за осигуряване на пълна съвместимост на трансфера на данни между мобилните системи и офисния софтуер. Международният стандарт ISO 11783 определя протокола, необходим за постигане на тази цел. 
 
Независимата международна организация „Фондация Eлектроника в селскостопанския сектор“ (AEF, Agricultural Industry Electronics Foundation) бе създадена преди няколко години с цел да определя насоките за структурирано и координирано внедряване на електронни стандарти със специален фокус върху ISOBUS. 
 
Системите ISOBUS, които вече са налични при тракторите Landini и McCormick от високия мощностен диапазон, ще позволят данни и информация да се обменят между трактора и инвентара на универсален език посредством единствена конзола, вградена в самия трактор.
 
Контролерът Tractor ECU (TECU) претърпя фини настройки от Argo Tractors през последните няколко месеца работа и премина необходимите тестове, проведени от Reggio Emilia Innovazione – организация, оторизирана да издава сертификати за съответствие с Isobus (ISO 11783) като универсален протокол. 
 
Argo Tractors успешно премина всички тестове и получи сертификат за съответствие през септември 2015. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!