Асоциацията на българските села откри горещ телефон

  • 157
  • 0
  • Новини
Асоциацията на българските села откри горещ телефон

Асоциацията на българските села откри горещ телефонен номер за проблеми, сигнали и въпроси, на който хората от селата вече активно започнаха да звънят.

Само от началото на тази седмица на горещата линия на АБС са получени и обработени над 120 запитвания. Основната цел с откриването на горещия телефон е жителите на селата да получават максимално полезна информация и съвети, а не да бъдат  прехвърляни от една към друга институция или пък никой да не отговаря на запитванията им.

Основните обаждания на хората от селата са свързани с разясняване на наредбите и възможностите за разработване на проекти по "Програмата за развитие на селските райони 2007-2013", а също и с нуждата от консултации за инвестиционни инициативи в селата. Не липсват и обаждания, в които хората просто споделят трудностите, които срещат в живота и работата на село.

Интересен е фактът, че на горещият телефонен номер се обаждат предимно млади хора и хора в активна трудова възраст, които най-често питат за мярката "Млад фермер" и за финансиране на проекти в сферата на селския туризъм. На трето място се нареждат запитванията на желаещите да инвестират в микропредприятия в селските райони.

Горещият номер на АБС е : 062/604-161