Асоциации пак подхванаха темата за СПО

Асоциации пак подхванаха темата за СПО

14 организации се обединиха около общо становище след последното заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г., научи Агри.БГ.

 

Да се намали стандартният производствен обем (СПО) за малките стопанства, настояват: Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, Добруджански овощарски съюз, Съюз на Дунавските овощари, Съюз на овощарите в България, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Българска Асоциация Биопродукти, Национален съюз на градинарите в България, Национално сдружение на млеко и месо производителите, Браншова Камара на месодайното животновъдство, Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове, Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели в България, Национална асоциация на младите фермери в България, Сдружение за биологично пчеларство и Национална асоциация на картофопроизводителите.

 

Както Агри.БГ вече писа, предложението на експертите от агроведомството смути бранша. Предложеният таван за младите фермери беше в размер на 30 000 евро, а за малките стопанства - 20 000 евро, като обаче предложеното СПО и при двете направления е едно и също. 

 

Затова 14-те организации в сектора настояват СПО за малките стопанства да бъде намалено до 12 000 евро. Според тях трябва да се разработят специални инвестиционни интервенции, включително и за преработка за малките производители до 12 000 СПО.

 

От бранша настояват и за създаване на инвестиционните мерки, които да помогнат на уязвимите и приоритетни сектори да наваксат изоставането от трите програмни периода. По тези мерки те предлагат допустимите бенефициенти да бъдат кандидати с над 12 001 евро СПО. 

 

За кандидати със СПО на земеделското стопанство до 500 000 евро финансовата помощ да бъде в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ да се увеличи с 30 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, дефинирани в анализа на стратегическия план - плодове, зеленчуци, животновъдство, пчеларство, млади фермери.

 

Едно от предложенията на организациите от приоритетните сектори е таванът за финансовата помощ за инвестиции за един проект да бъде намален от до 1 000 000 евро на 500 000 евро, за да се реализират повече проекти. А таванът за техника да бъде 250 000 евро.

 

Браншът настоява да се уеднаквят процентите за инвестиции по примера на подмярка 4.1, а именно - 40% + 30% = 70% грант за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителните сектори. А при кандидатите групи и организации производители той да е +20% върху 30% за приоритетните сектори. Тук подпомагането да стане 40% + 30% + допълнителните 20% за групи и организации - 90% грант. Мотивите за това увеличение са следните:

 

“С оглед изоставането на България по отношение на сдружаването на земеделските стопани, предлагаме финансовата  помощ  на признати групи и организации на производители от чувствителните сектори да се увеличи с още 20% над базисното за индивидуални проекти за нашите сектори”, пише в становището, изпратено до земеделския министър Десислава Танева и председателя на ТРГ и зам.-министър Вергиния Кръстева.

 

Освен това от бранша настояват за разработване на финансов инструмент под формата на нисколихвен кредит от ДФЗ до 100 % от стойността на проекта за уязвимите, чувствителни сектори.

 

Организациите са категорични, че трябва да има гарантиран бюджет за уязвимите и чувствителни сектори, както и ранкирането на проектите да бъде по сектори - предварително дискутирано и индивидуално за всеки отрасъл. 

 

Не на последно място, 14-те организации настояват за разпределяне на бюджета и отваряне на приеми по инвестиционни мерки всяка година през първите три години в новия програмен период на ОСП.

 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар