Асоциации пак подхванаха темата за СПО

  • 13.01.2022 9:52
  • 75
  • 25
  • Новини
Асоциации пак подхванаха темата за СПО

14 организации се обединиха около общо становище след последното заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г., научи Агри.БГ.

 

Да се намали стандартният производствен обем (СПО) за малките стопанства, настояват: Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, Добруджански овощарски съюз, Съюз на Дунавските овощари, Съюз на овощарите в България, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Българска Асоциация Биопродукти, Национален съюз на градинарите в България, Национално сдружение на млеко и месо производителите, Браншова Камара на месодайното животновъдство, Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове, Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели в България, Национална асоциация на младите фермери в България, Сдружение за биологично пчеларство и Национална асоциация на картофопроизводителите.

 

Както Агри.БГ вече писа, предложението на експертите от агроведомството смути бранша. Предложеният таван за младите фермери беше в размер на 30 000 евро, а за малките стопанства - 20 000 евро, като обаче предложеното СПО и при двете направления е едно и също. 

 

Затова 14-те организации в сектора настояват СПО за малките стопанства да бъде намалено до 12 000 евро. Според тях трябва да се разработят специални инвестиционни интервенции, включително и за преработка за малките производители до 12 000 СПО.

 

От бранша настояват и за създаване на инвестиционните мерки, които да помогнат на уязвимите и приоритетни сектори да наваксат изоставането от трите програмни периода. По тези мерки те предлагат допустимите бенефициенти да бъдат кандидати с над 12 001 евро СПО. 

 

За кандидати със СПО на земеделското стопанство до 500 000 евро финансовата помощ да бъде в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ да се увеличи с 30 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, дефинирани в анализа на стратегическия план - плодове, зеленчуци, животновъдство, пчеларство, млади фермери.

 

Едно от предложенията на организациите от приоритетните сектори е таванът за финансовата помощ за инвестиции за един проект да бъде намален от до 1 000 000 евро на 500 000 евро, за да се реализират повече проекти. А таванът за техника да бъде 250 000 евро.

 

Браншът настоява да се уеднаквят процентите за инвестиции по примера на подмярка 4.1, а именно - 40% + 30% = 70% грант за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителните сектори. А при кандидатите групи и организации производители той да е +20% върху 30% за приоритетните сектори. Тук подпомагането да стане 40% + 30% + допълнителните 20% за групи и организации - 90% грант. Мотивите за това увеличение са следните:

 

“С оглед изоставането на България по отношение на сдружаването на земеделските стопани, предлагаме финансовата  помощ  на признати групи и организации на производители от чувствителните сектори да се увеличи с още 20% над базисното за индивидуални проекти за нашите сектори”, пише в становището, изпратено до земеделския министър Десислава Танева и председателя на ТРГ и зам.-министър Вергиния Кръстева.

 

Освен това от бранша настояват за разработване на финансов инструмент под формата на нисколихвен кредит от ДФЗ до 100 % от стойността на проекта за уязвимите, чувствителни сектори.

 

Организациите са категорични, че трябва да има гарантиран бюджет за уязвимите и чувствителни сектори, както и ранкирането на проектите да бъде по сектори - предварително дискутирано и индивидуално за всеки отрасъл. 

 

Не на последно място, 14-те организации настояват за разпределяне на бюджета и отваряне на приеми по инвестиционни мерки всяка година през първите три години в новия програмен период на ОСП.

 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
mr seo
на 26.05.2021 12:06
many thanks dfyrth
wlliam
на 21.05.2021 12:06
google [url=https://www.google.com]google[/url]
SHOW12
на 05.04.2021 12:09
Асоциации пак подхванаха темата за СПО สล็อต
shzz
на 09.02.2021 15:33
After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:30
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post . Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:28
After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Visit Website
mrseo
на 09.02.2021 15:25
This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:21
Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you! Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:18
This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:16
Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:13
The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:11
This is really very nice post you shared, i like the post, thanks for sharing.. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:08
Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:06
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:04
I have bookmarked your website because this site contains valuable information in it. I am really happy with articles quality and presentation. Thanks a lot for keeping great stuff. I am very much thankful for this site. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 15:01
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... Visit Website
shzz
на 09.02.2021 14:58
This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 14:55
I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,.. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 14:52
After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 14:49
Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 14:42
All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks Visit Website
shzz
на 09.02.2021 14:40
The writer is enthusiastic about purchasing wooden furniture on the web and his exploration about best wooden furniture has brought about the arrangement of this article. Visit Website
shzz
на 09.02.2021 14:37
I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details. Visit Website
Elma Davis
на 09.01.2021 8:59
What is SPO about? I am not an agricultural student but I wanted to know about SPO just for the knowledge. I am by profession a cv professional service uk provider but also a passionate gardener. I love to discover things related to the gardening.
hij emo
на 22.12.2020 11:15
I want to apologies for my answer to your last question. You seem to have taken it personally. I didn't mean to upset A1a Auto and Truck you. Please accept my humble apologies if I did. I really simply intended to answer your question and be completely honest.
Добави коментар