Азотно торене на кайсиевите дръвчета през пролетта

Азотно торене на кайсиевите дръвчета през пролетта

Кайсиевите дървета в млада възраст имат най-голяма нужда от азотно торене, тъй като минималната потребност от фосфор и калий се задоволяват от внесените преди засаждането торове. В зависимост от почвеното плодородие годишно се внасят по 45-90 г амониева силитра на 1 кв.м. хранителна площ.

Годишната норма се внася два пъти: 2/3 през март и 1/3 в края на м. май. Торовете се разпръскват равномерно по цялата хранителна площ и непосредствено след това се извършва окопаване. Площта, която се тори, постепенно се увеличава и към петата година обикновено се преминава към торене на цялата площ.

За плододаващите кайсиеви насаждения торовите норми се определят най-точно на базата на почвен и листен анализ. Върху запасеността на дърветата оказва влияние добива, здравното състояние на дърветата, степента на почвено овлажняване, последействие и взаимодействието на внасяните торове. За определяне на торовите норми при плододаващите дървета е препоръчително да се правят консултации със специалист.

Азотните торове се внасят ежегодно, обикновено два срока:  ½ от нормата през март и ½ в край на май.

Фосфорните и калиевите торове се внасят през есента или рано на пролет/февруари/ на растояние 1,5-2 м от стволовета на дърветата на дълбочина около 30-40 см с норми изчислени за съответния период.

За условията на изслужените черноземни почви, които преобладават в Силистренския район, като примерни могат да се използват следните торови норми: 25-30 сг/дка азот, 16 кг/дка фосфор и 20 кг/дка калий.