Байер България - направление Кропсайънс, представи нов хербицид

Байер България - направление Кропсайънс, представи нов хербицид

От началото на 2009 Байер България предлага на пазара дългоочаквания нов вегетационен хербицид за царевица – Лаудис®. Това е най-модерният хербицид на Байер КропСайанс с уникален механизъм на действиe, който се изразява като „сила в хармония с културата”. Лаудис® е напълно неутрален към царевицата - културата реализира пълния си потенциал за добив без ограничение от момента на приложение. Освен това механизъм на действие на Лаудис® изключва риска от устойчивост на плевелите и в същото време осигурява невероятно бърз ефект срещу тях.

Като резултат може да се подчертае категорично, че Лаудис® е хербицид, който предлага уникална сигурност, защото бързо ще бъдат контролирани всички плевели, а царевицата ще реализира максимума си за добив. Същевременно Лаудис® дава невероятно удобство, защото бързо може да се извършат обработките след хербицидното приложение.

Лаудис® успешно контролира почти всички широколистни и житни плевели, като оптимална фаза на приложение за широколистните плевели е 3-5 лист, за кощрява 3-4 лист, кокоше и кръвно просо 3-5 лист и 15-20 см при балур, притежава задържащ ефект срещу троскот. Лаудис® не е типичен балурицид - удачно е да се използва в случаи на смесено заплевеляване, като е важно балурът да е в ниска плътност и ранна фаза от развитието си. Добре е Лаудис® да се използва в ранни фази срещу едногодишни житни и широколистни плевели, паламида и балур от коренища.

Лаудис® може да се прилага при царевица за зърно и силаж, при сладка царевица и царевица за пуканки. Притежава широк диапазон на приложение от 2-ри до 8-ми лист в доза 200 мл/дка. Механизмът на действие на Лаудис® дава бързо загиване на плевелите под действие на ултравиолетовите лъчи, при това без да се засягат репродуктивните органи на царевицата. Може да се прилага без ограничение за смесване с инсектициди. Лаудис® работи много бързо и ефикасността не се влияе от сухо и горещо време; безопасен е и след периоди на екстремно високи температури и засушаване, когато царевицата е стресирана.

Лаудис® се поема  светкавично от плевелите и не се налага повторно пръскане, ако завали дъжд след един час. Приложен в ранни фази на вегетационното развитие на царевицата, според фазата на развитие на плевелите, дава отличен старт на царевица, което е една от най-важните предпоставки за отличен добив.

Лаудис® е вегетационен хербицид и се разгражда бързо в почвата. Това позволява на всички култури да се сеят нормално в сеитбооборота след царевица, третирана с Лаудис®. След царевица, третирана с Лаудис® веднага може да се сее царевица за зърно и силаж, сорго и памук. След две седмици и преораване на площта може да се сее грах, домати и зеле.