Банките ще разсрочват заеми за вече закупена техника по мярка 121

  • 17.12.2020 11:39
  • 751
  • 0
  • Новини
Банките ще разсрочват заеми за вече закупена техника по мярка 121

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще рефинансира кредити за покупка на селскостопанска техника, които заради липса на бюджет не са успели да получат финансиране по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

 

“Решение за това бе взето по предложение на Фонда на заседанието на Управителния му съвет миналия четвъртък. Вече се подготвят споразумения с търговските банки. Предстои до края на седмицата Фонд “Земеделие” да сключи договор с всяка една от банките, която има интерес да участва в схемата”, обяви Изпълнителният директор на ДФЗ Калина Илиева. Покана е отправена към всички 24 търговски банки, членуващи в Асоциацията на банките в България.Оптуснати кредити на фермери, които вече са си закупили земеделска техника като са кандидатствали с проекти за получаване на безвъзмездно европейско финансиране по Мярка 121 от ПРСР, ще се рефинансират само до края на 2010 г. “За целта се осигуряват 40 млн. лв. - чрез преразпределяне на бюджета на Фонд “Земеделие” за тази година”, посочи Калина Илиева. Тя припомни, че решението се взима след редица дискусии на различни нива с представителите на браншовите организации в земеделския сектор.Заради огромния интерес предвидените по мярката за целия програмен период 500 млн. лв. за инвестиции в покупка на техника са изчерпани. Поради тази причина към момента има кандидати, които на собствена отговорност са си закупили земеделската техника по Мярка 121 чрез кредити, които ДФЗ сега ще рефинансира.

Припомняме, че по Програмата за развитие на селските райони безвъзмездните средства се изплащат при подписан договор и след успешно изпълнение на заложените инвестиции. „Въпреки това, за да подпомогнем фермерите, които в условия на финансова и икономическа криза са теглили кредити за покупката на техника, но няма да получат европейска помощ за нея, взехме решението да рефинансираме тези заеми”, заяви Калина Илиева.Процедурата, по която ще става самото рефинансирането също е утвърдена от Управителния съвет на ДФЗ. Тя предвижда банките да разсрочват изтеглени заеми за вече закупена земеделска техника по Мярка 121 от ПРСР при 9% лихва. Сроковете за погасяване на кредитите ще могат да се удължават до 24 или 72 месеца в зависимост от периода, за който са отпуснати първоначално.