БАТА АГРО пуска нова електронна система за анализ на машинно-тракторния парк

БАТА АГРО пуска нова електронна система за анализ на машинно-тракторния парк

Нова за страната ни база данни ще събира и анализира информация за състоянието на машинно-тракторния парк в страната. Повече за инициативата на БАТА АГРО разказва пред Трактор.БГ председателят на Асоциацията на търговците на агротехника г-н Веселин Генев:

Г-н Генев, БАТА АГРО подготвя нов проект за реалното състояние на машинно-тракторния парк в страната. Разкажете повече за същността му.
БАТА АГРО подписа споразумение с Асоциацията на производителите на машиностроителна продукция в Германия в направление, което се занимава със селскостопанска техника. Ще използваме база данни, наречена VISTA, която дава възможност за обработка на статистическите данни за продажба на земеделска техника в страната. Задачата, която сме си поставили, е на първи етап системата да започне работа между членовете на асоциациата, които ежемесечно ще подават информация за продаваните машини.

На по-късен етап ще направим предложение и към фирмите, които не са членове на БАТА АГРО, също да се включат в тази база данни, тъй като считаме, че статистическата информация в страната първо е много малко, до голяма степен недостоверна, а на нейна база след това се вземат важни политически решения – като например по отношение на Програмата за развитие на селските райони. Чрез такава база данни ние ще можем да предоставяме на държавните институции –визирам КТИ, максимално коректна информация за това колко трактори има в държавата, много ли са, малко ли са, стари ли са, нови ли са и т.н.

Международни експерти от VDMA ще правят анализи за състоянието на пазара, тенденциите които се забелязват. Такива експерти вече работят за Румъния, Германия, Австрия и считаме, че нашето участие като БАТА АГРО в една такава система за статистика и анализ, е изключително важна.

 

Тоест БАТА АГРО ще предоствя тази информация...?

Ние ще я предоставяме на държавните институции, тогава когато тя се обобщи, за да може тя да служи като база за вземане на правилни държавни решения. Всички знаем, че субсидираният отрасъл е свързан с решения на държавните органи, а решенията са правилни само тогава, когато са базирани на правилна база данни. В крайна сметка не можем да обвиняваме експертите в министерството, че са взели това решение, когато при тях идват едни цифри, и въз основа на тях се вземат решения.

Много добре знаем, че това е процес, който не може да се случи за една или две години, но се надяваме в рамките на следващите три години да покажем, че това е максимално работещото решение.

Ще приветстваме всяка една комапния, която дори и не член на БАТА АГРО, има желания за участие в тази ситема. Всяка фирма ще получи възможност да въвежда собствените си данни в системата. Във всеки един момент данните са достъпни за експертите от VDMA и нито ръководството на БАТА АГРО, нито някой от членовете на асоциацията, има достъп до файла, в който ще бъдат въвеждани данните.

 

Тоест компаниите не би трябвало да се притесняват, че може да се злоупотребява с техните данни?

Точно така! Няма възможност за злоупотреба. Всяка компания си има собствен достъп до системата. Тя има достъп само до собствените си данни, няма достъп до данните на друга компания. В края на всяка година, в периода от 1 януари до 30 юни, се анализират тези данни от експерти на VDMA. Информацията от 1 юли следващата година се предоставя на асоциацията и съответно всеки един от участниците може да си направи собствените анализи. Така ние ще можем да направим един анализ и изводи за състоянието на парка на земеделска техника в страната, които вече да предоставим на държавните институции като наше становище. Ще очакваме и адекватни политически решения за следващите периоди на ОСП. Смятам, че работата по следващия програмен период на ОСП 2020-2027 трябва да започне сега. Не трябва да започва 2020 година и отново да е късно. Така би трябвало да работят и държавните институции, а не да се чака последния момент.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!