Белхим България представи новите си продукти на специална демонстрация

Белхим България представи новите си продукти на специална демонстрация

Белгийската компания дава възможност на българските фермери да изберат качествени продукти за растителна защита на разумни цени