Български фермери ще посетят завода на Vaderstad по покана на Римекс 1 - Холдинг

Български фермери ще посетят завода на Vaderstad по покана на Римекс 1 - Холдинг

Римекс 1 – Холдинг организира посещение на група от 29 български фермери в завода на Vaderstad в Мьолби, Швеция. Те ще имат възможността да се запознаят с дейността на Nybble – центърът за обучение и демонстрации в близост до завода на Vaderstad, както и с производствения процес на фирмата.

Фермерите ще присъстват и на полеви демонстрации на машините с марка Vaderstad. Те ще видят в действие14 различни машини и модели, сред които най-новите: Spirit, Seed Hawk, Rapid, Carrier,Cultus, Carrier Drill, Top Down. Ще могат да наблюдават и процеса на сеене на царевица. Освен това ще имат възможност да тестват техниката в кариерата за инертни материали Kimme.

След като зе запознаят с дейността на фирмата и възможностите на селскостопанската техника българските земеделци ще разгледат няколко ферми в района на Йостергьотланд, които местните земеделци обработват предимно с машини на Vaderstad. Българските и шведските фермери ще имат възможността да обменят добри практики и идеи за обработката на земята.

Тридневната визита на българските фермери в Швеция, организирана от Римекс 1 – Холдинг ще се проведе от 7 до 10 юни.