Борба с житната дървеница

Борба с житната дървеница

Вредната житна дървеница се храни основно с културните житни растения, но напада и много житни треви, плевелна растителност и други растения отнасящи се към различни ботанически семейства. Повредата нанасят възрастните дървеници и ларвите, които смучат сок от житните култури и повреждат младите растения, класовете и зърното.

Борбата срещу презимувалите дървеници трябва да се провежда при съотношение между мъжките и женските индивиди 1:1 и плътност над 2 бр. на 1 кв. м. Срещу ларвите борбата започва, когато 30% от тях са достигнали трета възраст и плътност над 2 бр. на кв. м.

Пръскането срещу житна дървеница се определя от нейното развитие. С цел опазване на полезните ентомофаги – хищници и паразити, борбата се води с ларвите, а не с възрастните. Най-често това съвпада с фенофаза млечна зрелост. Пръска се, когато 30% от ларвите са достигнали трета възраст, което е гаранция, че всички яйца са се излюпили и праг на вредност 2 ларви/m2. Едновременно се унищожават ларвите на житната пиявица и листните въшки.

Може да се използва Децис® ЕК в доза 30 мл за житна дървеница и 40 мл за житна пиявица или новата специална формулация за полски култури на Децис® ВГ в доза 3-4 гр/дка. При наличие на смесено нападение с листни въшки и трипс или разтеглено яйцеснасяне на житната дървеница е добре да се използва системно - контактен препарат като Протеус® 110 ОД в доза 40 мл/дка. Въпреки разпространената практика на авиационни третирания скоро ще се наложи да се премине към наземна техника, което ще запази полезните ентомофаги по синурите и направи борбата с неприятелите по-лесна.