Бозуков: Инвестициите в иновации ще подпомогнат развитието на селските райони

Бозуков: Инвестициите в иновации ще подпомогнат развитието на селските райони

 

Само с комплексна и координирана политика на ниво Европейски съюз, която залага на разнообразни инструменти и съвместни действия, може да се разгърне целият потенциал на селските райони. Това заяви министърът на земеделието храните и горите проф. д-р Христо Бозуков, при участието си в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, в град Бърдо при Краню, Словения.

 

Пътят към новата ОСП

 

„Целевата политика трябва да бъде насочена към специфичните потребности на общността и да мобилизира наличните местни ресурси, за да бъде максимално ефективна за земеделците” добави още той, цитиран от пресофиса на министерството. 

 

Министър Бозуков подчерта, че за постигането на тези цели е нужно да се инвестира в иновации и технологични производства. „Това ще допринесе за диверсификацията на икономиката на селските райони, за създаване на допълнителна заетост, ограничаване на отлива на младите хора и намаляване на риска от обезлюдяване и бедност”, отбеляза аграрният министър.

 

В рамките на дискусията беше обсъден  въпросът за съвместното съществуване на градските и селските райони и предизвикателства, произтичащи от това. Проф. Христо Бозуков изтъкна, че е от изключително значение прилагането на нов тип партньорства в тези райони, които да не се базират на едностранни, целенасочени мерки. „В тази връзка, ние, предвиждаме засилване на диалога и подкрепата чрез увеличаване на финансирането за подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР/ЛИДЕР) в следващия програмен период”.

 

Той ще бъде подкрепен основно със средства по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, но също така и от Европейския фонд за регионално развитие, както и от Европейския социален фонд. Предвижда се селските общини да имат възможност да получат финансиране в рамките на Интегрирания териториален подход, който ще включва комбиниране на различни ресурси и прецизиране ефекта от средствата, идващи от различни източници, а не както досега – само от бюджета на ЕС, за инвестиции в дребна по мащаби инфраструктура и базови услуги за населението в селските райони.

 

Министър Бозуков посочи, че освен на Общата селскостопанска политика (ОСП) и съществения принос на подкрепата по линия на Програмата за развитие на селските райони, сериозни очаквания се възлагат на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, за възстановяване на потенциала за икономически растеж в селските райони след Ковид кризата.

 

В заключението си той бе категоричен, че трябва да се търси синергичен подход на ниво ЕС, в рамките на новия програмен период, който да включва и интегрира териториалните инвестиции и взаимодопълващи се мерки по линия на различни европейски фондове, механизми и програми.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар