Браншът започна дискусията във връзка с ОСП след 2020 г.

  • 1415
  • 0
  • Новини
Браншът започна дискусията във връзка с ОСП след 2020 г.
По време на Петата национална среща на земеделските производители в България се проведе дискусионен панел. В рамките му производители и членове на браншови организации можеха да зададат своите въпроси към генералният директор на дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК Йежи Плева. 
 
 
Във връзка с бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. въпросите си поставиха Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010 (НАТ-2010) и президент на UNITAB, Димитър Рачев, член на УС на Съюза на дунавските овощари (СДО) и Димитър Зоров, председател Асоциация на млекопреработвателите в Българи и Съюз на говедовъдите.
 
Цветан Филев постави въпроса за равнопоставеността на секторите и в частност бъдещето на сектор Тютюн в ОСП след 2020 г. Българските тютюнопроизводители не желаят да бъдат дискриминирани. 
 
 
„За сектор Тютюн не съществува ОСП на Европейския съюз, а различна политика“, каза Филев. 
 
В отговор еврогостът коментира:
 
„Аз познавам проблемите на тютюнопроизводителите и искам да изясня нещо. Искам да отбележа, че няма дискриминация на сектор Тютюн, по отношение на другите браншове. През 2015 г. започна тенденцията за необвързаните с производство плащания и трябва да кажа, че този сектор наистина изисква голямо участие на работна сила, но дискриминация – няма“.
 
Основният въпрос, който постави Димитър Рачев бе свързан с бъдещето на помощите за сектор Овощарство. В отговор Йежи Плева припомни, че в настоящата ситуация, провокирана от руското ембарго, производителите на плодове и зеленчуци са срещнали редица трудности при реализацията на своята продукция. 
 
„Помощите за овощарите идва чрез оперативните програми и за в бъдеще това ще се запази. Във връзка с руското ембарго, производителите на плодове и зеленчуци имаха проблеми. Затова и ЕК предостави специални мерки за подпомагане. Те ще продължат, но трябва да се отбележи, че те са изключителни, заради ситуацията в сектора. Друг момент, който забелязахме е, че производителите не са добре организирани и затова не може да защитят позициите си на пазара. Тук въпросът не касае субсидиите, а прозрачността на пазара, договарянето и защитата на позиции. Взели сме това предвид и дискусията затова в момента тече“, коментира Плева.
 
 
От своя страна Димитър Зоров реши да не задава въпроси към генералният директор на дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК, а да направи предложение.  Да бъде премахната референтната дата за говедата от 2009 г. Това бе първото предложение на председателя на Съюза на говедовъдите. 
 
„В момента се получава така, че ако към тази дата производител е имал например 100 телата, а сега има 1000, той ще получи субсидия единствено за 100-те. Това трябва да се отстрани“, категоричен бе Зоров.  
 
Предложението на председателя на Асоциация на млекопреработвателите в сектор Мляко бе свързано с обвързаното подпомагане и това те да останат в сегашния си вид или съответно да бъдат увеличени.
 
 
„Според нас най-справедливия начин за разпределяне на обвързаните помощи е на произведена продукция. Това е единственият начин да се премахне, до някаква степен, сивия сектор“, каза още той.
 
Последното направено предложение бе във връзка с това площите да започнат да се наторяват с оборска животинска тор. По думите му това са мерки, щадящи климата, които ще спестят емисии и ще допринесат за производството на по-чисти храни. 
 
В отговор на предложенията на производителя, Йежи Плева, обясни, че референтната дата не може да се внедри, защото това би означавало връщане към предишния период, който във времето се доказа, че не е много удачен.
 
Следете новините от Петата национална среща на земеделските производители във Фермер.БГ!
 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!