Брюксел обсъжда новите правила за разплащателните агенции

Брюксел обсъжда новите правила за разплащателните агенции

 

За да могат държавите членки да подадат стратегическите си планове навреме, тоест до края на 2021 г., Брюксел работи върху одобряването на делегираните актове. 

 

Комисията трябва да приеме най-спешните актове до края на годината, а останалите – през първата половина на 2022 г. Това е така нареченото вторично законодателство, което съдържа по-детайлни елементи за прилагането на новата политическа рамка и в момента се финализира. 

 

На заседанието на Специалния комитет по селско стопанство на 10 декември, държавите членки не възразиха срещу приемането на два делегирани акта. Съветът на министрите, който се проведе два дни по-късно, направи същото. 

 

Първият акт определя допълнителни изисквания за някои видове интервенции, посочени от държавите членки в техните стратегически планове за ОСП, и правила относно съотношението по стандарт 1 за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). 

 

Вторият акт съдържа правила относно разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото. 

 

Междувременно на 6 декември бе официално публикуван пакетът от трите регламента за бъдещата ОСП, които влязоха в сила на следващия ден. Регламент (ЕС) 2021/2115 обхваща стратегическите планове. Финансирането, управлението и наблюдението се уреждат от Регламент (ЕС) 2021/2116, а Регламент (ЕС) 2021/2117 установява общата организация на пазарите на селскостопански продукти. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар