Брюксел обсъжда новите правила за разплащателните агенции

  • 26.01.2022 10:58
  • 19
  • 4
  • Новини
Брюксел обсъжда новите правила за разплащателните агенции

 

За да могат държавите членки да подадат стратегическите си планове навреме, тоест до края на 2021 г., Брюксел работи върху одобряването на делегираните актове. 

 

Комисията трябва да приеме най-спешните актове до края на годината, а останалите – през първата половина на 2022 г. Това е така нареченото вторично законодателство, което съдържа по-детайлни елементи за прилагането на новата политическа рамка и в момента се финализира. 

 

На заседанието на Специалния комитет по селско стопанство на 10 декември, държавите членки не възразиха срещу приемането на два делегирани акта. Съветът на министрите, който се проведе два дни по-късно, направи същото. 

 

Първият акт определя допълнителни изисквания за някои видове интервенции, посочени от държавите членки в техните стратегически планове за ОСП, и правила относно съотношението по стандарт 1 за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). 

 

Вторият акт съдържа правила относно разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото. 

 

Междувременно на 6 декември бе официално публикуван пакетът от трите регламента за бъдещата ОСП, които влязоха в сила на следващия ден. Регламент (ЕС) 2021/2115 обхваща стратегическите планове. Финансирането, управлението и наблюдението се уреждат от Регламент (ЕС) 2021/2116, а Регламент (ЕС) 2021/2117 установява общата организация на пазарите на селскостопански продукти. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
Dorian Hoeger
на 26.01.2022 8:56
New rules should be implemented wherever it seems necessary. Integrated Rebar Detector also tries to keep themselves ahead of rules.
i like it
на 24.01.2022 9:40
Your essay is well-written and engaging, with excellent substance. I've read a lot of posts, but yours is one of the most memorable; thank you for sharing it. moto x3m
Dunkskicks
на 21.01.2022 19:43
Here we are, back at it with Supreme kicks! Rumor has it that Supreme will feature a Flax-colored edition of the monochromatic Air Force 1. This time, they’re dropping the leather in favor of suede! The Supreme Bogo will also be on the heel as usual. So if this pair becomes more than a rumor, we’ll definitely be running The Nike Dunk debuted in Fake Union x Nike Dunk Low 1985 headlined in the Be True To Your School campaign, but has seen a massive following follow since its initial release. From limited editions, to collaborations, and Nike SB, the Nike Dunk has become much more than just a model of shoes.
seo
на 29.12.2021 15:49
As a very satisfied customer not only with their products, but also their customer services, I’d definitely recommend this printing https://www.digitekprinting.com/gator-board-posters to my fellow colleagues.
Добави коментар