Брюксел ще следи по-изкъсо плащанията към фермерите

От догодина фокусът на ОСП пада върху резултатите и ефективността

Брюксел ще следи по-изкъсо плащанията към фермерите

Нова рамка за мониторинг на Общата селскостопанска политика (ОСП) прие Европейската комисия (ЕК). Правилата за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегическите планове ще са общи за всички страни членки.

 

Явор Гечев: Има тежко закъснение по Стратегичесикя план

 

Всяка година България ще трябва да дава отчет с обобщени данни на национално ниво. Но това няма да е достатъчно, за да позволи на Комисията да оцени ОСП. Затова ще се докладва и следната допълнителна информация:

 

•    данни за интервенции по бенефициенти за всяко от извършените плащания по ОСП;
•    данни за бенефициентите с техните специфични характеристики, включително пол, местоположение на тяхното стопанство, земеделски практики, които прилагат;
•    данни за секторни интервенции с административна информация за организацията на производителите, ако е приложимо, както и подробна информация за интервенциите, извършени в конкретни сектори, като плодове и зеленчуци, вино или пчеларство;
•    данни за проекти на Европейско партньорство за иновации, подкрепяни от ОСП;
•    данни за местните инициативни групи (МИГ) и дейностите, финансирани по ЛИДЕР.

 

От догодина ОСП трябва да бъде преориентирана с фокус върху резултатите и ефективността. Държавите членки трябва да разработят и подходящите ИТ инструменти и системи за събиране на информация преди 1 януари 2023 г.

 

Когато оценяват своите стратегически планове за ОСП, от държавите членки се очаква да оценят и своите фактори за успех. Те са изброени в приложението към регламента и целят постигането на целите на ОСП, като:

 

•    намаляване на емисиите на парникови газове в селското стопанство; стабилност или увеличаване на селскостопанския доход;
•    подобряване на хранителния баланс на земеделската земя;
•    разрастване на селския бизнес. 

 

Междувременно седем държави вече получиха зелена светлина за стратегическите си планове, докато България все още не е изпратила финален вариант на своя. ЕК пое инициативата да публикува кратък преглед на всеки одобрен стратегически план ТУК.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

Добави коментар