Булагро - представяне на Добрички панаир 2009

Булагро - представяне на Добрички панаир 2009

Oбръщателен плуг и сеялка за директна сеитба Pottinger показа Булагро на

Добрички панаир 2009