CAP4US: Има възможности за подпомагане на младите в България

CAP4US: Има възможности за подпомагане на младите в България

 

 

 

Общата селскостопанска политика (ОСП) дава много възможности за развитие на агросектора и на младите хора. За да е ефективно прилагането ѝ обаче, е необходима добра адаптация на правилата и запознаване на потенциалните бенефициенти с инструментите, които ОСП предлага.

 

Това бяха основните акценти в семинар от кампанията „ОСП работи за нас: Остани на линия!“, който се проведе в Русенския университет “Ангел Кънчев”. Събитието премина при силен интерес от страна на студенти и преподаватели на ВУЗ-а и се превърна в оживена дискусия с лекторите Светлана Боянова и проф. Димитър Греков. 
 

Според д-р Ивайло Христаков, преподавател в РУ и пчелар, е нужно намаляване на административната тежест върху земеделските стопани, адекватна подкрепа за малките фермери в селата и включването на експерти в комисиите по разработване на правилата за ОСП:

 

“Винаги съм казвал, че Програмата е добра, политиката е добра. Представлява една красива ябълка. Но има много неща, които трябва да се изгладят. Трябва да се обръща внимание на малките производители в малките населени места, защото там те създават работни места. Работни места ще създаде овощарят, зеленчукопроизводителят. Той ще ангажира 5-6 души, за да произведе своята продукция”, каза Христаков.

 

Студентът по растениевъдство Димитър Тодоров сподели по време на семинара своя опит със земеделието. За него всичко започва на шега в стопанство за зеленчуци на площ от 800 дка в село Голямо Враново.

 

“Познат, който се занимаваше със зеленчукопроизводство, ми предложи да опитам да работя заедно с него. Тръгнах от ниско ниво, но с времето се изкачих и започнах да отговарям за производството. Работих 7 години в зеленчукопроизводството и реших, че имам нужда от основата, защото това, което се случва на полето, е достатъчно като практика, но мисля, че основата е важна, за да мога да надграждам”, убеден е Тодоров. 

 

От скоро той работи във фирма като инспектор по зърнени култури. Бъдещето си вижда в селскостопанския сектор и тепърва ще се запознава с инструментите на ОСП: “Днес разбрах, че има възможности в България и има хора, които могат да помогнат на младите стопани.”

 

 

Най-старите и утвърдени специалности в Русенския университет още от създаването му са в областта на земеделието и по-скоро на механизацията. Ето защо ОСП заема важно място в развитието на учебното заведени, сподели ректорът проф. Христо Белоев.

 

"Провеждането на тези семинари е важно както за студентите ни, които учат тези специалности, така и за преподавателите, тъй като трябва да адаптираме образованието именно с директивите и насоките на ЕС. Да ги следваме и да подготвяме нашите студенти в тази посока”, категоричен е Белоев.  

 

Преподавателят д-р Ивайло Христаков каза в заключение:

 

“Винаги съм вярвал в младите и съм им казвал, че ние разчитаме на тях. Трябва да натрупват все повече знания, за да могат да са специалисти във всичко. Защото сегашният земеделски производител трябва и да е икономист, правист, да разбира и от маркетинг, за да може да реализира своята продукция”, убеден е пчеларят преподавател.

 

Кампанията „ОСП работи за нас: Остани на линия!“ се организира от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт.


Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

ТАГОВЕ

оспcap4usстратегически

Добави коментар