Цената на царевицата се повиши до 170лв./т. Средният добив жито е 363 кг.

Цената на царевицата се повиши до 170лв./т. Средният добив жито е 363 кг.

Средният добив от досега реколтираните площи с пшеница е 363 кг/дка – т.е. по-голям от очаквания. Ако тази тенденция за средния добив се запази, то може да се очаква, че зърненият баланс през тази година ще бъде “вързан”. 


Актуалните предложения на продавачите на борсовия пазар на пшеница се обединиха около нивото 190 лв/т без ДДС, което е с 10 лв/т по-ниско от предходната седмица. При купувачите ценовите котировки са малко по-разслоени. Наред с афишираните през миналата сесия желания за покупки при 150 лв/т без ДДС, на тази сесия бяха регистрирани котировки “купува” и при 145 и 140 лв/т без ДДС. Паметливи брокери припомниха, че ценовите нива и маржовете са били почти идентични на сегашните през месец юли и на 2005, и на 2004 год. Явно в разгара на жътвата ценовите предложения на купувачите и продавачите на хлебна пшеница сериозно се разминават, но един от сериозните ефекти на пазарната икономика е да не се допусне някоя от страните да бъде подведена или измамена и изгодата да бъде изтеглена в една посока, а чрез ясни правила и механизми да се намери равновесното ценово ниво, което в еднаква степен държи сметка за интересите на производителите и потребителите. А както е добре известно, не съществува по-коректен механизъм за достигане на справедливи цени от борсовия механизъм. Косвен признак за адекватността на котировките на пшеницата са и сравнително стабилните нива на предложенията за продажба на различните типове брашна през това лято. Тип 500 се предлага на 317 и 300 лв/т бе ДДС, тип 700 – на 300 лв/т без ДДС, а тип 1150 – на 267 и 200 лв/т без ДДС. За сравнение – тези котировки, както и при пшеницата, са почти идентични с котировките преди 12 и 24 месеца. Повишение единствено на котировката “купува” на царевицата с 20 лв до 170 лв/т без ДДС спрямо предходната седмица отбеляза борсовата камбана по време на сесията. Брокерите обаче коментираха, че това е нормално по това време на годината, когато старите запаси са почти изчерпани, а новата реколта е още напред във времето.