CLAAS притежава първия растителен сензор със сертификат AEF ISOBUS

CLAAS притежава първия растителен сензор със сертификат AEF ISOBUS
Оптичният растителен сензор CROP SENSOR ISARIA на CLAAS е не само първият онлайн сензор на пазара, съвместим с ISOBUS, но получи и официален сертификат за своя стандарт ISOBUS от независимата организация AEF (Agricultural Industry Electronis Foundation). 
 
За клиентите сертификатът AEF означава функционална сигурност и надеждност при комбинираната работа на трактора, прикачния инвентар и терминала. Технически това означава, че за обслужването на CROP SENSOR вече могат да се използват други, вече налични на пазара терминали ISOBUS. 
 
Производителността на модерната селскостопанска техника днес зависи от съвместимостта на различните компоненти като трактори, терминал и прикачен инвентар. База за комуникацията между компонентите е интерфейс, дефиниран според стандарта ISOBUS. Тестът за съвместимост с ISOBUS и сертифицирането на AEF дава на потребители и производители прецизна информация за това как и кои компоненти функционират помежду си. Като база за сертифицирането AEF е дефинирала ISOBUS-функционалности. CROP SENSOR на CLAAS бе сертифициран във функционална област ISOBUS UT 1.0 и по този начин вече е включен в базата данни AEF ISOBUS. Там всеки фермер или наемен предприемач, който планира да закупи нова техника, може да провери ISOBUS-съвместимостта на наличната си или бъдеща техника.
 
CLAAS CROP SENSOR ISARIA
CLAAS CROP SENSOR ISARIA установява онлайн специфично за частичните широчини оптималната потребност от азот на растенията. Той може да се използва при всяка култура, независимо от дневната светлина и е съвместим с всеки метод на производство. Той измерва, изчислява и регулира по време на движение автоматично в един работен ход. Това означава, че изчисляването на оптималното количество тор и нормата на наторяването се осъществяват почти едновременно.  
 
Касае се за оптически сензор с две сензорни глави. Те са разположени отляво и отдясно на носеща рамка, монтирана на челното окачване отпред на трактора, на определено разстояние от насажденията. Благодарения на активното осветление (LED) с растителния сензор може да се работи денем и нощем. Честотата на измерване автоматично се напасва към условията на околната среда като степента на осветеност наоколо.
 
Приложение
Измерва се светлината, отразена от намиращите се под сензорната глава растения. На база тези данни се изчислява вегетационният индекс, показващ моментното снабдяване с азот на растенията. CROP SENSOR ISARIA измерва количеството нитроген, което растенията са погълнали до момента, сравнява го с номиналната стойност на актуалния ЕС-стадий и по този начин установява дефицита респ. компенсаторната разлика в хранителните вещества.
 
Допълнително се осъществява измерване плътността на насажденията на базата на индекса биомаса. В случай, че този индекс падне под определена гранична стойност, например в следствие сухота или повреди от замръзване в блока ниви, подаваното количество в тези участъци се връща в стойностите, определени от фермера. Комбинирането на тези два индекса предотвратява грешки.
 
В скоро време – и автоматично калибриране
Ако сензорът трябва да се калибрира на място, освен утвърденото двуточково калибриране, CLAAS предлага и едноточково калибриране. То е еквивалентно на традиционната практика: на база избраните точки се калкулира репрезентативен статус на снабдяването на насажденията. CROP SENSOR ISARIA реагира на отклонения, регулирайки прилаганото количество съответно нагоре или надолу.  
 
Освен това разполагате и с утвърдената система за наторяване ISARIA, която измерва по време на движението без предварително калибриране хранителния статус на растението и така дава възможност за оптимално снабдяване с азот на насажденията.  
 
От следващата година CLAAS в допълнение ще предлага автоматично калибриране: трябва само на настроите желаното средно количество от избрания вид тор и сензорът всеки път го разпръсква точно. 
 
Map Overlay метод
Тъй като опитът показва, че добивът по цялата площ може да варира до голяма степен, има опасност от свърхнаторяване и недостатъчно наторяване. С цел това да се предотврати CROP SENSOR ISARIA използва метода Map Overlay. Освен действителното и изчислено снабдяване с нитроген, чрез този метод се взима под внимание очаквания добив, така че да се осигури прилагането на оптималното количество за всяка секция кг/дка или л/дка. За изчисляване на очаквания добив могат да се използват и  полезните данни за картиране на добива от CLAAS. Освен това трябва да се вземат под внимание и параметрите на почвата, които могат да бъдат получени и чрез услугата EASY Service (Efficient Agriculture Systems). 
 
Сензорът CROP SENSOR ISARIA, както и всички продукти на CLAAS, може да намерите при официалния вносител на марката за България фирма „Рапид КБ“ ООД – тел. 02/400-80-10, www.claas.bg.

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!