Claas проведе своя втори Международен симпозиум на тема Биогаз

Claas проведе своя втори Международен симпозиум на тема Биогаз

 

Немския концерн Claas проведе своя втори Международен симпозиум на тема Биогаз и производство на енергия от биомаса в грдачето Харсвинкел, Германия.

 

"Ние идваме от земеделска общност, живеем в индустриална общност и ние еволюираме към високотехнологична научна общност". С тези думи започна симпозиумът проф.др.Франц Радермахер от Изследователския инстиут FAW.

 

Целта на международния симпозиум организиран от Claas е да събере опита и практическите умнения на хората, заето в разработките, иследванията и производствата на биогаз.

 

Парламентарния секретар по земеделие и храни на Германия Герд Мюлер, взе също участие в симпозиума, като заяви : "Нашите енергийни доставки и енергийни пазари са на прага на големи промени, предизвикателства и съществени въпроси, пред които е изправено човечеството днес - в допълнение към опазване на предлагането на храни в света - надеждността на енергийните доставки и опазването на климата е от изключително важно значение днес."

 

"Възобновяеми суровини, като биомасата имат ключова роля в прехода към алтернативни източници на енергия в Германия. Това е така, защото биомасата е безопасна,  съхранява се източник на енергия с голямо предимство, че е винаги на разположение при всякакви климатични условия, по всяко време на годината, и дори без слънце или вятър." допълни г-н Мюлер.

 

По време на симпозиума бяха обсъдени законодателни промени в Закона за възобновяемите енергийни източници, както и схемите за извършване на сеитбооборота в земеделието с оглед на повишаване производството на култури, които се използват за производството на биогаз.


Александър Кирхбек, продуктов мениджър, отговарящ за фуражокомбайните Claas, и Карл-Хайнц Крюдевиг, директор на продуктовия мениджмънт в Agrosystems CLAAS, говори по време на симпозиума от името на CLAAS за предизвикателството за предоставяне на земеделските производители и предприемачи на нови технолгоии от Claas за ефективно и чисто прибиране на реколтата и последващото и съхранение.

 

В заключителние бе очертана визията на Claas за света през 2050 г., когато се прогнозира, че 10 милиарда души ще живеят на планетата. Снабдяване на човечеството с храна и енергия,  ще бъде най-важен въпрос в следващите десетилетия.

 

© 2012 Tractor.BG