ConnecTire с премиера на Агритехника 2017

ConnecTire с премиера на Агритехника 2017
ConnecTire е колело с вграден сензор, който позволява обмен на информация на много нива, намалявайки риска от приплъзване на гумата върху джантата. Това позволява на земеделците да използват The Internet of things (IoT) по-безопасно и по-ефективно при полевите операции.
 
Да се експлоатира земеделската техника с възможно най-ниското безопасно налягане е голямо предизвикателство – контролирайки този аспект, се осигурява безопасност както на водача, така и на машината, като същевременно се минимизира вредния ефект от компактирането на почвата.
 
По време на работа налягането може да се промени поради много фактори, включително и температурата на въздуха и почвата, а също така и поради спецификата на извършваната операция и дори самата конфигурация на машината. 
 
ConnecTire постоянно следи две променливи – работното налягане на гумите и температурата – които се отчитат както в машината, така и в софтуера на стопанството посредством Bluetooth и wireless връзка.
 
Механизаторът определя желаното работно налягане на гумите и в последствие може да проследи отклоненията от зададените стойности, реагирайки своевременно. Ако е необходима корекция, ConnecTire автоматично изпраща сигнал през своето приложение, осигурявайки максимална ефективност и безопасност на машината. 
 
„ConnecTire осигурява ефективност и устойчиво развитие, а за гумите е жизненоважно да работят интелигентно и винаги с точното налягане. Земеделската техника ежедневно работи при много променящи се условия, които влияят на ефективността – външна температура, влажност и почвени условия. 
 
 
Съумявайки да ги контролираме, ние спомагаме за по-голяма ефективност. Възможността за известяване чрез електронното приложение е много важна характеристика на ConnecTire; променящите се условия може да се нуждаят от бързи промени за да се гарантира максимална ефективност и да се предотврати приплъзване на гумата върху джантата. Функцията на комуникация на ConnecTire позволява контрол с едно натискане на бутона”, заяви Пиеро Манчинели, директор развойна дейност в Trelleborg Wheel Systems.  
 
Освен мониторинга на гумата, ConnecTire има и други предимства: вградената подготовка за  GPS определя в реално време местоположението на трактора, подпомагайки безопасността на тракториста при отдалечена работа на машината и предпазва гумите и трактора от кражба.
 
В добавка, с помощта на прецизен земеделски софтуеър, фермерите ще могат да проследяват броя на машините, преминаващи през всеки квадратен сантиметър обработваема площ, помагайки максимално да се ограничи компактизацията и ерозията на почвата.. 
 
„Многократното преминаване на едно и също място при различните операции на почвена обработка има дълготраен ефект върху реколтата. С ConnecTire, ние видяхме възможност да помогнем за намаляването на този ефект, предоставяйки информация, позволяваща на фермерите да откриват рисковите зони и реагират своевременно.
 
Ефективната експлоатация на почвите е жизненоважна и намалявайки броя на преминавания на машината, ConnecTire помага за по-бързото възстановяване на почвеното плодородие и увеличава потенциала на бъдещите добиви“, добавя Пиеро Манчинели. 
ConnecTire ще бъде представена за първи път на изложението Агритехника 2017 в Хановер, Германия. 
Добави коментар