ДФЗ и немски производители ще обменят информация за цените на агротехниката

ДФЗ и немски производители ще обменят информация за цените на агротехниката

През февруари Държавен фонд „Земеделие” и Асоциацията на производителите на машини и съоръжения в Германия - VDMA ще подпишат меморандум за сътрудничество, който ще позволи обмен на актуална информация за действащите пазарни цени на внасяните в България немски селскостопански машини и оборудване, съобщиха от фонда.

Германия е сред основните вносители на земеделска техника в България, а VDMA е една от най-големите немски неправителствени организации, в която членуват над 3000 компании от инженеринговата индустрия – в това число и над 150 фирми, специализирани в производството на селскостопанска техника и оборудване за хранително – вкусова промишленост.

Меморандумът за сътрудничество с вносителите на немска техника се подготвя по инициатива на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Калина Илиева.

През тази седмица предстои ДФ „Земеделие” да получи за съгласуване проекта на меморандум, който ще е със срок на валидност до края на 2013 г. С него ще се регламентира сътрудничеството при обмена на информация за поддържането на базата данни на Фонда с действащите пазарни цени на земеделската техника и оборудване за хранителната индустрия.

Чрез базата данни на ДФЗ се определя пазарната стойност на активите, за които земеделските производители могат да получат финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Подписването на меморандума ще позволи ДФЗ да получава актуална информация за внасяните в България немски машини и оборудване по проекти по ПРСР като по този начин ще се гарантират финансовите интереси на Европейската общност при прилагането и изпълнението на мерките от програмата. Правилата на ПРСР не допускат финансиране на разходи за закупуването на машини и оборудване над тяхната пазарната стойност.

На 25 ноември 2009 г. ДФ „Земеделие” подписа споразумение за сътрудничество и с над 80 български фирми – производители, вносители, дистрибутори и търговци на земеделска техника. Съгласно споразумението доставчиците на земеделска техника подават информация на фонда са базовите модели и цените на произвежданите или внасяните от тях машини и оборудване. С подаването на тази информация от фирмите Фонд „Земеделие” по- лесно може да проследява достоверността и валидността на предоставяните оферти за доставка на техника по проекти по Програмата за развитие на селските райони.