ДФЗ одобри 32 проекта по мярка 121 oт ПРСР Модернизиране на земеделските стопанства

  • 05.01.2021 3:20
  • 680
  • 0
  • Новини
ДФЗ одобри 32 проекта по мярка 121 oт ПРСР Модернизиране на земеделските стопанства

32 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” по ПРСР 2007-2013 г. са одобрени в петък. Бизнес-плановете са одобрени на заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност под ръководството на зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Светослав Симеонов.

Общата стойност на инвестициите по одобрените 32 проекта възлиза на 19 907 083,78 лв. Одобрената субсидия, която ще бъде изплатена на кандидатите след успешно изпълнение на проектите е в размер на 8 321 207,40 лв.
      
Инвестициите, за които кандидатстват земеделските производители по тези проекти предвиждат покупка на земеделска техника и машинно оборудване, създаване на оранжерии и ферми за производство на краве мляко, изграждане на ферма за отглеждане на охлюви, закупуване на посадъчен материал, производство на биотор и др.

Очаква се до две седмици Държавен фонд „Земеделие” да покани одобрените кандидати по Мярка 121 за подписване на договори за изпълнение на проектите.