ДФЗ приема проекти за земеделска техника от днес - 14 април

ДФЗ приема проекти за земеделска техника от днес - 14 април
От днес, 14 април започва приемът на проекти по подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Приемът на проекти за закупуване на земеделска техника ще продължи до 18 май 2015 г. Заявления за подпомагане на инвестиции, различни от земеделската техника, ще се приемат до 8 юни 2015 година. 
 
Инвестициите за закупуване на земеделска техника включват техника, която се използва за обработка на почвата и пробиране на реколтата (колесни и верижни трактори, комбайни и друг вид самоходни машини и прикачен инвентар). 
 
В рамките на този прием не се допускат проекти свързани с инвестиции за напояване и отводняване, колективни инвестиции и интегрирани проекти. 
 
Бюджетът, отпуснат за първия прием по подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства е в размер на 150 000 000 евро.