ДФЗ разглежда приоритетно проекти по 121 мярка от Програмата за развитие на селските райони

  • 510
  • 0
  • Новини
ДФЗ разглежда приоритетно проекти по 121 мярка от Програмата за развитие на селските райони

Проектите за модернизация на земеделските стопанства и закупуване на селскостопанска техника по 121 мярка от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 се разглеждат приоритетно, за да не бъде намалена с 10 % субсидията по тях през 2010 г.

Подадените заявления по тази мярка са 850, отчете изпълнителният директор на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция Калина Илиева. Тя обеща, че ще бъде направено всичко възможно проектите да се финализират до края на 2010, за няма санкции за бенефициентите.

Общо 4 317 са подписаните договори по Програмата за развитие на селските райони от новото ръководство на ДФЗ с обща на одобрената субсидия от 897 млн. лв. – подписаните проекти са по “Млад Фермер”, “Модернизиране на земеделските стопанства”, двете горски и двете общински мерки.


Платените проекти са 1671
към днешна дата обща стойност на изплатената субсидия 159.4 млн. лв. Финализирани са 40% от подадените общо 10 672 проекта по ПРСР към 2.11.2009 г. Според ДФЗ по график върви обработката и на оставащите общо 6 355 проекта – с обща стойност на заявените инвестиции 3.5 млрд. лв.