ДФЗ разглежда приоритетно проекти по 121 мярка от Програмата за развитие на селските райони

ДФЗ разглежда приоритетно проекти по 121 мярка от Програмата за развитие на селските райони

Проектите за модернизация на земеделските стопанства и закупуване на селскостопанска техника по 121 мярка от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 се разглеждат приоритетно, за да не бъде намалена с 10 % субсидията по тях през 2010 г.

Подадените заявления по тази мярка са 850, отчете изпълнителният директор на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция Калина Илиева. Тя обеща, че ще бъде направено всичко възможно проектите да се финализират до края на 2010, за няма санкции за бенефициентите.

Общо 4 317 са подписаните договори по Програмата за развитие на селските райони от новото ръководство на ДФЗ с обща на одобрената субсидия от 897 млн. лв. – подписаните проекти са по “Млад Фермер”, “Модернизиране на земеделските стопанства”, двете горски и двете общински мерки.


Платените проекти са 1671
към днешна дата обща стойност на изплатената субсидия 159.4 млн. лв. Финализирани са 40% от подадените общо 10 672 проекта по ПРСР към 2.11.2009 г. Според ДФЗ по график върви обработката и на оставащите общо 6 355 проекта – с обща стойност на заявените инвестиции 3.5 млрд. лв.