ДФЗ ще продължава да приема проекти по мярка 121 от ПРСР до края на годината

  • 04.08.2022 21:31
  • 614
  • 0
  • Новини
ДФЗ ще продължава да приема проекти по мярка 121 от ПРСР до края на годината

Държавен фонд “Земеделие” финализира обработката на 1415 договора с бенефициенти по Мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), съобщиха от МЗХ. Субсидията по тях е 34.5 млн. лв.

Договорите с бенефициентите ще бъдат подписани до две седмици, след което в рамките на месец след провеждането на всички административни процедури по проверка на проектите на място, кандидатствалите по програмата млади фермери ще могат да получат европейската помощ.

Приемът на проекти по тази мярка беше спрян в началото на месец юли заради изчерпване на бюджета. Досега по Мярка “Създаване на стопанства на млади фермери” във фонда са приети 5 429 проекта на стойност 265.4 млн. лв. От тях одобрените са 1 134, за които субсидията е в размер на 54.9 млн. лв.

Все още в ДФЗ остават много приети, но неразгледани проекти, защото липсва график и приоритизиране. Ако по подадените вече проекти не бъдат подписани договори до края на годината, фирмите, подали проектите, ще загубят между 5 и 10% от европейското финансиране. Освен това отпусканата безвъзмездно от ЕС ще спадне от 50 на 40% от стойността на проекта, а фермерите, работещи в необлагодетелствани райони, вместо 60 ще получат 50% подпомагане. Причината е, че след 1 януари 2010 г. според разпоредбите на ЕС процентът на съфинансиране на проектите се намалява.

До края на годината ДФЗ ще продължава да приема проекти по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”, по която от 2010 г. процентът на европейското финансиране се намалява с 10%.
         
Към момента по Програмата за развитие на селските райони в ДФ “Земеделие” са постъпили общо 9 908 проекта по различните мерки. От тях към 31.08.2009 г. сключени договори има с 2 468 бенефициенти, а останалите 7 440 са на различен етап на обработка. Проектите, които чакат одобрение, са на стойност 406.3 млн. лв.