ДФЗ търси складове за съхранение на интервенционни продукти

  • 351
  • 0
  • Новини
ДФЗ търси складове за съхранение на интервенционни продукти

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция отново обявява конкурс за одобряване на складове за съхранение на интервенционни продукти - обикновена пшеница, ечемик и сорго. Заявления за участие могат да подават фирми, които притежават валидна лицензия за публичен склад, издадена от министъра на земеделието и храните или удостоверение за регистрация на зърнохранилище, издадено от НСЗФ за минимален складов капацитет от 6 000 тона.

В периода 01.09-30.09.2009 г. от сектор „Полски култури”, отдел „Селскостопански пазарни механизми” беше проведен конкурс за одобряване на складове за съхранение обикновена пшеница, ечемик и сорго. В него, обаче, участваха само 10 кандидати с 12 склада с общ капацитет 86 348 тона, които не покриват територията на цялата страна. Междувременно в ДФ „Земеделие” постъпват оферти за изкупуване на ечемик в райони, в които фондът няма интервенционни складове. Именно това налага обявата за одобрение на интервенционни складове да бъде отворена отново.
 
Заявления по образец могат да се подават в Централно Управление на Разплащателната агенция (сектор „Полски култури”) на адрес: София, кв. Павлово, ул. „Гусла” № 3.
 
Подробна информация за условията за кандидатстване в конкурса за одобряване на складове за обикновена пшеница, ечемик и сорго може да намерите в download центъра на Фермер.БГ.