ДФЗ започна субсидирането на животновъдите

ДФЗ започна субсидирането на животновъдите

Субсидии на Фонд "Земеделие" за изхранване на животни и птици от националния генофонд, контролираната част на популацията и подпомагане издръжката на птиците при икономическа криза, причинена от появата на птичи грип през 2006 г. стартираха вчера- 25-и Април. 

За последната от обявените линии, собствениците на стокови птици трябва да подадат заявления, в които да посочат броя им. Молбите се подават в областната дирекция на фонда в двайсетдневен срок от стартирането на субсидията.
Всички кандидати за средства трябва да фигурират в актуализирани списъци за подпомагане, които са изготвени и заверени от развъдните асоциации или от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция. Трябва да имат и одобрение от Дирекция "Животновъдство" към Министерството на земеделието и горите. 

Срокът за договаряне на средствата стартира вчера и ще продължи до 13 октомври. До 25 октомври те трябва да бъдат усвоени.
Общият размер на субсидиите за цялата страна е 7 083 000 лв. За животните от националния генофонд са разпределени над 3.5 млн.лв., а над 2 027 000 лв. са за контролираната част на популацията. Най-малко са средствата за птичия грип - 1 500 000 лв.