Директни плащания за младите: Въвежда се максимален праг от 30 ха

  • 29.01.2022 16:10
  • 8
  • 0
  • Новини
Директни плащания за младите: Въвежда се максимален праг от 30 ха

От години се говори, че младите фермери следва да са приоритет на европейската селскостопанска политика. С появата на Зелената сделка обаче те сякаш останаха на заден план. 

 

Наскоро светлината на прожекторите отново се насочи към стопаните до 40 години, тъй като в Брюксел се обсъжда да има фиксиран бюджет за тях в размер на 4% от директните плащания.

 

Кой и колко ще получи точно, ще се реши на петото заседание на Тематичната работна група на 11 декември. Министерството на земеделието вече е предложило проект на интервенция „Подпомагане на млади земеделски стопани чрез директни плащания“ и очаква становищата на бранша.

 

Според проекта се запазват базовите изисквания за възрастта на кандидатите – ненавършили 40 години в годината на първо подаване на заявление, периода на създаване на стопанството – не повече от 5 години преди кандидатстване по схемата, и документ за аграрно образование.

 

Новото е, че ако България приеме дефиницията що е то „истински земеделски стопанин“ и реши да я прилага, младите фермери също ще трябва да отговарят на тези изисквания. Засега сякаш няма индикации това да се случи.

 

По-важното е, че се въвежда максимален праг за площи (30 хектара) за изплащане на подпомагането. 

 

„От една страна, това ще позволи насочване на плащането предимно към малките и средни по размер млади земеделски стопани. От друга страна, ще позволи разпределяне на финансов ресурс към по-голям брой стопанства“, мотивират се от земеделското министерство.

 

Запазва се годишното плащане да бъде за тези до 30 ха допустими за подпомагане площи, заявени за основно подпомагане на доходите за устойчивост (настоящата СЕПП), изплатено допълнително към основното подпомагане, с ежегодно нарастваща ставка. 

 

Междувременно, стана ясно, че България ще получи допълнителни 200 млн. евро по ПРСР, от които ще има и за младите. Те ще дойдат от механизма за възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19, който е част от спасителния план „Следващото поколение ЕС“.

 

При тяхното разпределение най-малко 55% следва да подпомагат млади фермери и инвестиции във фермите, които допринасят за устойчиво и цифрово възстановяване. Нещо повече, таванът на помощта от ПРСР за млади фермери следва да достигне 100 000 евро. 

 

Важно условие е обаче тези милиони да бъдат използвани по време на двугодишния преходен период – тоест 2021 г. и 2022 г. Това изискване дава глътка надежда, че на младите няма да им се налага да чакат години, за да подпишат договор, както се случва с подпомагането по подмярка 6.1.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар