Директните плащания ще започнат от 16 октомври, реши ЕК

Директните плащания ще започнат от 16 октомври, реши ЕК

Изплащането на средства по линия на директните плащания ще започне от 16 октомври 2009 г., а не от 1 декември. Това реши Управителният комитет за директни плащания към Европейската комисия, който заседава на 17 юни 2009 г. в Брюксел, съобщиха от МЗХ.

Пред Фермер.БГ земеделски производители и животновъди коментираха, че това е изключително добра новина, защото средствата по СЕПП ще са им изключително полезни при погасяването на големите кредити към банките, както и за модернизацията на стопанствата им.

Плащанията до момента се извършваха в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. Само за тази година изплащането на средства по линия на директните плащания ще започне от 16 октомври 2009  г., а не от 1 декември. Тази мярка е наложителна с цел да се подпомогнат земеделските стопани за преодоляване на сериозните трудности през тази година в резултат на високите разходи за производство и ниските цени на земеделската продукция.

Плащането от 16 октомври т.г. ще е до 70% от размера на подкрепата по заявленията за подпомагане по СЕПП за 2009 г. и ще може да се извършва само след окончателното приключване на проверките на условията за допустимост. След 1 декември 2009 г. земеделски стопани ще получат пълният размер  на подкрепата.

Формалното приемане на мярката и публикуването й в „Официален вестник” на Европейския съюз ще стане до няколко седмици.

източник: Фермер.БГ