Директните плащания ще започнат от 16 октомври, реши ЕК

  • 397
  • 0
  • Новини
Директните плащания ще започнат от 16 октомври, реши ЕК

Изплащането на средства по линия на директните плащания ще започне от 16 октомври 2009 г., а не от 1 декември. Това реши Управителният комитет за директни плащания към Европейската комисия, който заседава на 17 юни 2009 г. в Брюксел, съобщиха от МЗХ.

Пред Фермер.БГ земеделски производители и животновъди коментираха, че това е изключително добра новина, защото средствата по СЕПП ще са им изключително полезни при погасяването на големите кредити към банките, както и за модернизацията на стопанствата им.

Плащанията до момента се извършваха в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. Само за тази година изплащането на средства по линия на директните плащания ще започне от 16 октомври 2009  г., а не от 1 декември. Тази мярка е наложителна с цел да се подпомогнат земеделските стопани за преодоляване на сериозните трудности през тази година в резултат на високите разходи за производство и ниските цени на земеделската продукция.

Плащането от 16 октомври т.г. ще е до 70% от размера на подкрепата по заявленията за подпомагане по СЕПП за 2009 г. и ще може да се извършва само след окончателното приключване на проверките на условията за допустимост. След 1 декември 2009 г. земеделски стопани ще получат пълният размер  на подкрепата.

Формалното приемане на мярката и публикуването й в „Официален вестник” на Европейския съюз ще стане до няколко седмици.

източник: Фермер.БГ