Директните плащания на площ - какво ново

Директните плащания на площ - какво ново

Интервенциите за директно подпомагане на площ през новия програмен период бяха обсъдени на онлайн среща на Тематичната работна група.

 

Млади стопани

 

Един от дискутираните проекти е за мярка „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“. При нея остава досегашното възрастовото изискване на кандидатите – да не са навършили повече от 40 години в годината на кандидатстване. 

 

Не се променя и условието за периода на създаване на стопанството – не повече от 5 години преди кандидатстване по схемата.

 

Запазва се 30 ха максимален праг за площите и изискването за професионален опит и/или образование в аграрния сектор. 

 

При годишното плащане за първите до 30 ха допустими за подпомагане площи, изплатено допълнително към основното подпомагане, се въвежда ежегодно нарастваща ставка. 

 

Подпомагане на доходите за устойчивост (досегашната СЕПП)

 

Базово ще се подпомагат всички площи, върху които се извършва земеделска дейност, като се спазват основните екологични и климатични  изисквания, произтичащи от предварителната условност (досегашното кръстосано съответствие). Това индиректно навежда на мисълта, че таван на плащанията няма да има.

 

Преразпределително плащане

 

Предложената интервенция предвижда подпомагането да бъде насочено към стопанства с размер до 500 ха, които ще получават подпомагане за първите 30 ха. Целта е да се подобри финансовата стабилност на малките и средни стопанства, мотивират се земеделското министерство.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар