Днес ДФЗ плаща субсидия от 4,4 млн.лв по 20 проекта по мярка 121

  • 995
  • 0
  • Новини
Днес ДФЗ плаща субсидия от 4,4 млн.лв по 20 проекта по мярка 121

Днес – 23 март Държавен фонд „Земеделие” е започнал изплащането на 416 проекта по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” -  на стойност 10.1 млн. лв.

Според информацията на фонда са изплатени и 20 проекта за 4.4 млн. лв. по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.

От ДФЗ заявиха официално, че в момента се обработват заявленията по Мярка 214 „Агроекологични плащания”. Утре предстои да бъдат платени 50 проекта за биологично пчеларство по мярката. Одобрени са първите 464 проекта за полупазарни стопанства, съобщиха още от фонда. От днес договорите за тяхното изпълнение се разпращат в областните дирекции на фонда за подписването им с кандидатите по места.

В момента, с цел да се обработят всички подадени заявления по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от 12 март до 10 юни 2010 г. приемът на нови проекти е временно преустановен. За обработка по мярката остават 425 подадени проекта на стойност 12.1 млн. лв.